̣

 


 

 

Op dit moment zijn er geen herplaatsers!
 

Voor meer informatie
 Tel. 06 244 64 502

 

 

 

 

 

Heeft U nog vragen, dan kunt U contact opnemen met: 

Dhr. H.J. Burgwal

Telefoonnummer: 0343 - 412736

Of email: pupinfo@yorkshireterrierclub.nl